Wij voorzien ondernemers
op daadkrachtige en creatieve wijze
van specifiek advies en oplossingen
Finc Accountants staat ondernemers uit Midden-Brabant bij als partner op de volgende gebieden:

• Administratief
• Financieel
• Fiscaal - juridisch

Uw belang als ondernemer staat altijd centraal. Ons doel is om samen succesvol te ondernemen en verder te groeien.

Samen ondernemen? Contact »

Klachtenregeling

Finc Accountants kent een klachtenregeling. Indien u klachten of aanmerkingen heeft op het handelen van onze medewerkers of op onze dienstverlening, dan kunt u contact opnemen met onze compliance officer, de heer drs. G. van Grootheest RA. De compliance officer is bereikbaar via compliance@fincaccountants.nl, via ons secretariaat (telefoon 0416 - 67 51 50) of via onderstaande klachtenformulier. 

Als u een anonieme klacht wilt indienen, dan verwijzen wij u naar de klokkenluidersregeling.

We gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld en vertrouwelijk behandeld.

Heeft u een klacht? Neem dan contact met ons op.