Wij voorzien ondernemers
op daadkrachtige en creatieve wijze
van specifiek advies en oplossingen
Finc Accountants staat ondernemers uit Midden-Brabant bij als partner op de volgende gebieden:

• Administratief
• Financieel
• Fiscaal - juridisch

Uw belang als ondernemer staat altijd centraal. Ons doel is om samen succesvol te ondernemen en verder te groeien.

Samen ondernemen? Contact »

Uw subsidie Praktijkleren al aangevraagd?

di 11 juli 2017 10:07

Bent u een erkend leerbedrijf? Zo ja, mogelijk komt u in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren. Voor het studiejaar 2016-2017 kan deze subsidie vanaf 2 juni tot 15 september 2017 17.00 uur aangevraagd worden. Het beschikbare budget wordt evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen per onderwijscategorie, waarbij een maximum van € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt gehanteerd.

Laat uw aanvraag verzorgen door Finc Accountants.

Aanvragen via Finc Accountants

Om gebruik te maken van de subsidieregeling praktijkleren moet een aanvraag worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Wij verzorgen deze aanvraag graag voor u. Daarnaast kunnen wij samen met u beoordelen of u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot deze subsidieregeling kunt u contact opnemen met onze specialist Danielle Verhagen (danielle@fincaccountants.nl).

Welke bedrijven komen er voor in aanmerking?
Bedrijven, waaronder opleidingsbedrijven, en instellingen die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen.
Het leerbedrijf kan in aanmerking komen voor subsidie voor het deel van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd tijdens het studiejaar. Ook als een deelnemer stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Begeleiding uit voorgaande studiejaren komt niet in aanmerking voor subsidie. Kortom een veel gevallen kunt u als leerbedrijf aanspraak maken op de subsidieregeling. We helpen u graag bij de aanvraag.

Onderwijs categorieën

De regeling geldt voor de volgende opleidingen (categorieën):

  • VMBO: een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg (3e en 4e leerjaar)
  • MBO: een beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  • HBO: een duale of deeltijdse opleiding in het hoger beroepsonderwijs waarvan de code in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) valt in het onderdeel techniek of landbouw en natuurlijke omgeving
  • Een promovendus / een technologisch ontwerper in opleiding (toio)
Bekijk het complete nieuwsoverzicht
Deel dit bericht via: