Wij voorzien ondernemers
op daadkrachtige en creatieve wijze
van specifiek advies en oplossingen
Finc Accountants staat ondernemers uit Midden-Brabant bij als partner op de volgende gebieden:

• Administratief
• Financieel
• Fiscaal - juridisch

Uw belang als ondernemer staat altijd centraal. Ons doel is om samen succesvol te ondernemen en verder te groeien.

Samen ondernemen? Contact »

Lage inkomensvoordeel (LIV) – voordelig werknemers in dienst nemen/houden

di 26 juni 2018 13:06

Hebt u werknemers in dienst met een laag loon? Dan kunt u recht hebben op een tegemoetkoming in de loonkosten: het Lage-inkomensvoordeel (LIV) is in 2017 in werking getreden. De belastingdienst gebruikt hiervoor de gegevens uit de loonaangifte. Het LIV maakt het voor werkgevers financieel aantrekkelijk werknemers met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon (WML) in dienst te nemen, en te houden. Met het LIV blijven de loonkosten laag, zonder dat de werknemer salaris inlevert. Dit voordeel kan oplopen tot € 2.000,- per werknemer per jaar.

Voorwaarden LIV

Het LIV geldt voor een werknemer die op basis van de gegevens uit de loonaangiften in een kalenderjaar:

Uw werknemer:

  • is verzekerd voor de werknemersverzekeringen;

  • heeft een gemiddeld uurloon van € 9,82 tot en met € 12,29;

  • heeft minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar;

  • heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Er is binnen het kalenderjaar geen maximum aan de duur van het LIV. Zolang de werknemer per kalenderjaar aan de voorwaarden voldoet, hebt u recht op de tegemoetkoming voor die werknemer.

Nieuw sinds 1 januari 2018  jeugd-LIV

Ook voor een werknemer jonger dan 22 jaar komt u sinds 1 januari 2018, onder voorwaarden, in aanmerking voor het jeugd-LIV. De voorwaarde is onder andere dat de werknemer een gemiddeld uurloon moet hebben dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn leeftijd. De precieze bedragen moeten nog worden vastgesteld.

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/wet-tegemoetkomingen-loondomein/jeugd-liv/detail/hoe-hoog-is-jeugd-liv-per-werknemer 

Mogelijke hoogte van het LIV

Het LIV wordt toegekend per werknemer, per verloond uur. Als u recht heeft op het LIV, dan krijgt u een bedrag per verloond uur met een maximum van totaal € 2.000 per jaar per werknemer. Hoeveel de tegemoetkoming precies is, hangt af van het aantal verloonde uren van de werknemer. En van zijn gemiddelde uurloon (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren).

Gemiddeld uurloon over 2018

  • Voor werknemers met een gemiddeld uurloon van ten minste € 9,82 en niet meer dan € 10,81 ontvangt u € 1,01 per uur, met een maximum van € 2.000 per werknemer per jaar;
  • Voor werknemers met een gemiddeld uurloon van meer dan € 10,82 en niet meer dan € 12,29 ontvangt u € 0,51 per uur, met een maximum van € 1.000 per werknemer per jaar.

(meer informatie over de berekening? Ga na de website van het UWV.

Wanneer ontvangt u het LIV?

Het UWV haalt de benodigde gegevens uit de ingediende loonaangiften en uit de polisadministratie. U hoeft dus geen apart verzoek te doen voor het LIV.

Tip: Eindheffingsbestanddelen tellen niet mee voor de vaststelling van het jaarloon. Vergoedingen en verstrekkingen die u onderbrengt in de vrije ruimte voor de werkkostenregeling zijn niet van invloed op het toekennen van het recht op het LIV. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een kostenvergoeding voor het woon- werk verkeer.

Tip: bij werknemers die net onder 1.248 uur werken is het waarschijnlijk voor u voordeliger iets meer uren te verlonen. Zelfs als u aan uw werknemer extra betaald verlof geeft, tellen deze uren mee voor het LIV en kunt u het voordeel wellicht toch binnenhalen.

Wilt u meer weten over dit voordeel, neem contact op met Danielle Verhagen, Belastingadviseur van Finc Accountants. Contact: danielle@fincaccountants.nl of 0416-675 150

 

Bekijk het complete nieuwsoverzicht
Deel dit bericht via:
Voor meer informatie over dit bericht:
Danielle Verhagen - Heurter RB
T 0416 67 51 50

Waarom Finc

Uw branche & úw onderneming centraal in onze dienstverlening
Pro-actief en transparant dat is samen ondernemen
Visie op korte en lange termijn actuele kennis van de regio
Daadkrachtig advies van toekomstgerichte specialisten

Meld u aan voor actuele nieuwsberichten