Wij voorzien ondernemers
op daadkrachtige en creatieve wijze
van specifiek advies en oplossingen
Finc Accountants staat ondernemers uit Midden-Brabant bij als partner op de volgende gebieden:

• Administratief
• Financieel
• Fiscaal - juridisch

Uw belang als ondernemer staat altijd centraal. Ons doel is om samen succesvol te ondernemen en verder te groeien.

Samen ondernemen? Contact »

Een financieel steuntje voor uw kind

do 7 april 2016 11:04

Advieswijzer Estate planning 2016; over zorg voor uw naasten.

Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Denk hierbij aan financiële steun voor studiekosten, alsmaar stijgende maandlasten, de koop van een woning of het verlies van een baan. Of misschien wil uw kind de lang gekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het familiebedrijf overnemen. Uw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen maken! Laat u inspireren door deze advieswijzer. 

Schenking

Een veelgebruikte en relatief eenvoudige manier om een kind financieel te ondersteunen is het schenken van geld. Dit kan op diverse manieren. Door handig gebruik te maken van vrijstellingen en fiscaal vriendelijke schenkingsvormen, kunt u het rendement van uw schenking verhogen. Niet alleen op het moment van schenking zelf, maar ook later. Schenken is een voordelige manier om het opgebouwde vermogen aan de volgende generatie over te dragen. Het financiële steuntje voor nu is misschien tegelijkertijd een gelegenheid om na te denken over uw nalatenschapsplanning. Afhankelijk van de omvang van uw vermogen en de vrijstellingen, bedraagt de erfbelasting voor uw kind al snel tussen 10 en 20% en voor het kleinkind zelfs tussen 18 en 36%. Regel het tijdig en goed en bespaar erfbelasting in het voordeel van uw erfgenamen!

Tip: Vanaf 2013 geldt er voor mensen met vermogen een hogere eigen bijdrage zorg AWBZ. 8% van uw box 3 vermogen boven het heffingvrij vermogen wordt als extra inkomen voor de berekening van de eigen bijdrage meegeteld. Des te meer reden om na te denken over uw nalatenschapsplanning!

Als ouder kunt u uw kind jaarlijks vrij van recht een bedrag schenken. Voor 2016 is dit bedrag € 5.304. Schenkt u aan een kind dat tussen de 18 en 40 jaar oud is, dan kan deze vrijstelling voor één keer worden verhoogd naar € 25.449 (2016).Voor schenkingen ten behoeve van een kostbare studie of opleiding of voor de eigen woning kan de vrijstelling zelfs eenmalig worden verhoogd naar € 53.016 (2016). In dat laatste geval moet uw kind de schenking gebruiken voor:

  • de aankoop van een eigen woning,
  • de verbetering of het onderhoud van de eigen woning, 
  • het afkopen van de erfpachtcanon bij zijn eigen woning met erfpacht, of
  • het aflossen van zijn eigenwoningschuld of de restschuld die is ontstaan na verkoop van zijn woning.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om méér dan het vrijgestelde bedrag te schenken. Over het meerdere is uw kind dan wel schenkbelasting (10 tot 20%) verschuldigd.

Tip: Vanaf 2017 gaat het vrijstellingsbedrag van de eenmalige schenking voor de eigen woning omhoog naar € 100.000. Het wordt dan ook mogelijk om de schenking te spreiden over drie achtereenvolgende jaren.

Schenken onder schuldigerkenning

U wilt schenken, maar u wilt of kunt nog niet het gehele bedrag in contanten aan uw kind geven. Een mogelijkheid is een notariële schuldigerkenning uit vrijgevigheid, ook wel bekend als papieren schenking. U erkent een bedrag schuldig te zijn aan uw kind dat pas opeisbaar is na uw overlijden. Voordeel is dat u blijft beschikken over het (geschonken) vermogen en liquiditeiten en toch handig gebruikmaakt van de vrijstellingen in de schenkbelasting. Tegelijkertijd bent u vrij om tussentijds op de schuld af te lossen en daarmee uw kind geld te verstrekken. Om met deze schenking ook erfbelasting te besparen, moet u uw kind wel jaarlijks daadwerkelijk 6% rente betalen. Via rente en aflossing ontvangt uw kind dan financiële ondersteuning.

Familielening

U kunt uw kinderen natuurlijk ook geld lenen. Het is immers nog steeds moeilijk, ook voor uw kinderen, om een financiering bij een bank te krijgen. Bij een lage rente op het spaardeposito kan een familielening dan al gauw een aantrekkelijke optie zijn. Maak wel zakelijke afspraken en leg de voorwaarden, zoals rente, duur, aflossing, aanwending van de geldsom, opeisbaarheid, opzeggingsgronden en eventuele zekerheden goed vast. Dit zorgt voor financiële en juridische duidelijkheid voor u en het kind en voorkomt veelal onnodige fiscale narigheid.

Eigenwoninglening

Via een notariële of onderhandse akte kunt u uw kind geld lenen voor de aanschaf, verbouwing of onderhoud van een eigen woning. Over de lening ontvangt u van uw kind rente. Voor u behoort de (zakelijke) lening tot uw box 3-vermogen, zodat de renteontvangst bij u onbelast is. Voor uw kind is de betaalde rente echter fiscaal aftrekbaar als eigenwoningrente. Let wel, vanaf 1 januari 2013 gelden ook voor de eigenwoningleningen binnen de familie de nieuwe regels rondom hypotheekrenteaftrek. Deze lening dient dus binnen dertig jaar volledig en minimaal annuïtair te zijn afgelost. Om de renteaftrek bij een onderhandse lening veilig te stellen, dient het kind de Belastingdienst tijdig te informeren over de lening met het formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’. Voor op 31 december 2012 bestaande eigenwoningleningen is er een overgangsregeling.

Let op! Het is verstandig om voor de lening een zekerheidsrecht te bedingen. Niet alleen voor de terugbetaling, maar ook om het zakelijke karakter fiscaal te onderbouwen. Voor het vestigen van een hypotheek moet u bij de notaris zijn.

Mocht u na het lezen van deze advieswijzer interesse hebben in een vrijblijvend gesprek over uw financiele planning voor uzelf of voor uw familie, neem contact op met een van onze specialisten: Jaap Snelders, Marco Leijten of Edward Gaakeer. Mail of bel gerust.

 

Bekijk het complete nieuwsoverzicht
Deel dit bericht via: