Wij voorzien ondernemers
op daadkrachtige en creatieve wijze
van specifiek advies en oplossingen
Finc Accountants staat ondernemers uit Midden-Brabant bij als partner op de volgende gebieden:

• Administratief
• Financieel
• Fiscaal - juridisch

Uw belang als ondernemer staat altijd centraal. Ons doel is om samen succesvol te ondernemen en verder te groeien.

Samen ondernemen? Contact »

Heeft mijn zieke werknemer recht op vakantie?

di 18 oktober 2016 09:10

Ziekte en vakantie

Veel werkgevers vragen zich af: wat zijn mijn rechten en plichten ten aanzien van werknemers die ziek zijn en op vakantie willen. Heb ik daar invloed op? Hoe zit het met de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte?

Om met dat laatste te beginnen. Een zieke werknemer bouwt gewoon (de wettelijke) vakantiedagen op, net als een niet-zieke werknemer. Of de zieke werknemer ook bovenwettelijke vakantiedagen opbouwt, hangt af wat er in de arbeidsovereenkomst of cao is opgenomen.

Maar wat nu als ik te maken heb met een langdurig zieke werknemer die op vakantie wenst te gaan? Kan ik daar als werkgever invloed op uitoefenen? Jazeker. U beslist of de zieke werknemer op vakantie kan of niet. De bedrijfsarts kan daarbij adviseren, maak daar ook gebruik van. Indien iemand met bijvoorbeeld een hernia een lange busreis naar Italië wenst te maken, dan wordt het herstelproces verslechterd en is het beter om de reis niet te maken. Ook voor een korte vakantie (bijvoorbeeld een of meerdere dag/dagen naar het strand) dient toestemming te worden verkregen. Mag ik die toestemming weigeren? Overleg daarvoor met de bedrijfsarts. Indien het herstelproces daardoor gevaar loopt, kunt u het gemotiveerd weigeren. Uitgangspunt aan de andere zijde blijft wel dat de werknemer wel in staat moet zijn om zijn opgebouwde vakantiedagen te kunnen opnemen.

Wat nu indien de zieke werknemer toch op vakantie gaat zonder toestemming, kan ik als werkgever deze werknemer dan op staande voet ontslaan? Dat hangt er vanaf. Toevallig juist tijdens de vakantieperiode 2016 zijn er een tweetal arresten van verschillende Gerechtshoven gewezen. Het Gerechtshof te Amsterdam bepaalde dat het ontslag op staande voet niet mocht worden gegeven, daar er andere sanctiemiddelen beschikbaar zijn, zoals het stoppen van doorbetaling loon. In deze zaak speelde overigens wel mee dat de werkgever eerst toestemming had gegeven om enkele werkzame uren kort voor en na de geplande vakantie in het kader van de re-integratie te verschuiven. Deze toestemming werd later weer ingetrokken.

Het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch heeft omstreeks dezelfde periode een arrest gewezen waaruit blijkt dat een ontslag op staande voet wel stand heeft gehouden. In die kwestie was er ook geen toestemming verleend om op vakantie te mogen gaan. Bijkomende omstandigheid was wel dat er meerdere controlevoorschriften door werknemer in het kader van de re-integratie niet werden nageleefd.

Kortom het gaat – zoals altijd – om de omstandigheden van het geval. Een minder ingrijpend middel zoals een loonsanctie is veiliger en wordt sneller als acceptabel geacht. Mocht zich in uw onderneming een dergelijke situatie voordoen en u zit te denken aan een loonsanctie of ontslag op staande voet, dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact opnemen met onze jurist of met uw persoonlijk adviseur.

Contact: 0416-675150 of info@fincaccountants.nl

Bekijk het complete nieuwsoverzicht
Deel dit bericht via: