Wij voorzien ondernemers
op daadkrachtige en creatieve wijze
van specifiek advies en oplossingen
Finc Accountants staat ondernemers uit Midden-Brabant bij als partner op de volgende gebieden:

• Administratief
• Financieel
• Fiscaal - juridisch

Uw belang als ondernemer staat altijd centraal. Ons doel is om samen succesvol te ondernemen en verder te groeien.

Samen ondernemen? Contact »

Terugvragen btw op oninbare vordering vanaf 2017

ma 23 januari 2017 10:01

De vervelende situatie doet zich weleens voor dat u een product of dienst hebt geleverd aan de afnemer, maar deze afnemer de factuur niet betaalt. U krijgt niet betaald, maar u heeft wel reeds de btw afgedragen aan de Belastingdienst. In deze situatie heeft u recht op teruggaaf van de betaalde btw op het moment dat er sprake is van een oninbare vordering. De regeling om de btw terug te krijgen is vanaf 1 januari 2017 versoepeld. We leggen u graag uit wat er is veranderd.

 De oude regeling oninbare vordering

Onder het oude regime kon de btw worden teruggevraagd op het moment dat vaststond dat een openstaande factuur niet is en niet zal worden betaald. Binnen één maand na het tijdvak waarin het recht op teruggaaf ontstond, diende een verzoek opgesteld te worden voor de teruggaaf van btw. Omdat in de praktijk eerst duidelijk moet zijn dat de afnemer de factuur niet zal betalen, kon het jaren duren voordat een dergelijk verzoek kon worden ingediend en het afgehandeld werd door de Belastingdienst.

 Nieuwe regeling

Ook vanaf 2017 ontstaat het recht op teruggaaf op het tijdstip dat de oninbaarheid van de vordering kan worden vastgesteld. Wel nieuw in 2017 is dat er in ieder geval recht op teruggaaf ontstaat uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van een vordering. Opeisbaarheid van de vordering is veelal de uiterlijke betaaldatum op de factuur. Daarnaast hoeft er niet langer een apart teruggaafverzoek opgesteld te worden. Deze teruggaaf kan verwerkt worden in de periodieke btw-aangifte.

 Hoe gaat het bij de niet betalende afnemer?

Bij de niet betalende afnemer is de regeling omgekeerd van toepassing. Bij de koop van een product of dienst heeft de afnemer de btw teruggevraagd bij de reguliere btw-aangifte. Indien de afnemer de factuur niet betaalt, geldt ook dat de afnemer uiterlijk één jaar na het tijdstip vanaf de opeisbaarheid van de vordering de btw is verschuldigd aan de Belastingdienst. Indien de afnemer op een later tijdstip alsnog de factuur betaalt, ontstaat er opnieuw een recht op aftrek.

Verdere aandachtspunten

Is het factuurbedrag waarop de btw eerder als oninbaar is teruggevraagd alsnog geheel of gedeeltelijk betaald, dan wordt de btw (naar evenredigheid) opnieuw verschuldigd op het tijdstip waarop het factuurbedrag geheel of gedeeltelijk wordt ontvangen. Deze verschuldigde btw dient bij de periodieke btw-aangifte opgenomen te worden over het tijdvak waarin de vergoeding wordt ontvangen. Verder geldt voor vorderingen die opeisbaar zijn geworden vóór 1 januari 2017 een overgangsregeling.

Mocht u vragen hebben over het voorgaande, dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Finc.

 

Bekijk het complete nieuwsoverzicht
Deel dit bericht via: