Wij voorzien ondernemers
op daadkrachtige en creatieve wijze
van specifiek advies en oplossingen
Finc Accountants staat ondernemers uit Midden-Brabant bij als partner op de volgende gebieden:

• Administratief
• Financieel
• Fiscaal - juridisch

Uw belang als ondernemer staat altijd centraal. Ons doel is om samen succesvol te ondernemen en verder te groeien.

Samen ondernemen? Contact »

Innoveren met Wet Bevordering Speur-en Ontwikkelingswerk (WBSO)

do 2 maart 2017 14:03

 

Wet Bevordering Speur-en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Als u als ondernemer innoveert in het productieproces binnen uw onderneming of u ontwikkelt technisch nieuwe producten of programmatuur, dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie van de wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (S&O-afdrachtvermindering of WBSO). Hier komt u vaak sneller voor in aanmerking dan u denkt. De regeling is, kort samengevat als volgt.

Regeling

De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die onderzoek doet naar technologische vernieuwingen. De subsidieregeling subsidieert de inzet van eigen medewerkers die zich met Speur- en ontwikkelingswerk (S&O) bezighouden. Dit kan technisch-wetenschappelijk onderzoek zijn of de ontwikkeling van technisch nieuwe (fysieke) producten of productieprocessen. Ook ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur valt onder S&O. Het ontwikkelingswerk moet technisch nieuw zijn voor uw eigen bedrijf en eindigt zodra de werking is aangetoond door een prototype of model.

Naast loonkosten worden ook vaak andere kosten gemaakt. Dit zijn de zogenaamde Research en Development kosten (R&D). Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor apparatuur die u nodig heeft voor de ontwikkeling van het product of productieproces. Ook dit wordt gesubsidieerd. Deze subsidie is verwerkt in de S&O-afdrachtvermindering.

Wat is uw fiscaal voordeel?

Maakt u gebruik van WBSO dan draagt u minder loonheffing af en ontvangt u een vaste aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. 

Voor vennootschappen wordt de S&O-afdrachtvermindering als volgt berekend:

((het aantal S&O-uren x S&O-uurloon) + (het forfaitair R&D bedrag of begrote R&D kosten en uitgaven)) x percentage. Het percentage is  32% (40% voor starters) over de eerste € 350.000 aan S&O (loon)-kosten in 2017. Over het merendeel bedraagt de vermindering 16%.

Als zelfstandig ondernemer moet u minstens 500 S&O uren maken om gebruik te kunnen maken van de regeling. De aftrek voor zelfstandigen bedraagt in 2017 € 12.522. Voor startende zelfstandigen is er tevens een extra aftrek van € 6.245.
Aanvraag

De aanvraag dient uiterlijk 1 volledige kalendermaand voor de start van uw S&O werkzaamheden te worden ingediend. Bedrijven mogen maximaal 3 keer per jaar een aanvraag indienen. Voor zelfstandigen geldt geen maximum. De minimale aanvraagperiode is 3 maanden. De aanvraag dient te worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Informatie

Indien u meer informatie wilt over deze regeling, kunt u contact opnemen met onze specialisten. Zij kunnen met u bepalen of uw activiteiten voor de WBSO regeling in aanmerking komen. Ook kunnen zij voor u de WBSO aanvragen bij het RVO.

 

 

Bekijk het complete nieuwsoverzicht
Deel dit bericht via: