Klachtenregeling

Finc Accountants kent een klachtenregeling. Indien je klachten of aanmerkingen hebt op het handelen van onze medewerkers of op onze dienstverlening, dan kun je contact opnemen met onze compliance officer, de heer drs. G. van Grootheest RA. De compliance officer is bereikbaar via compliance@fincaccountants.nl, via ons secretariaat (telefoon 0416 – 67 51 50) of via het contactformulier.

Als je een anonieme klacht wilt indienen, dan verwijzen wij je naar de klokkenluidersregeling.

We gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld en vertrouwelijk behandeld.

Een klacht? Neem dan contact met ons op.