19 mei 2020

Scheiden als ondernemer in tijden van corona

Het coronavirus maakt ons kwetsbaar. Dat kunnen we wel stellen. Als mens, maar ook als ondernemer. Zo werden we massaal gebeld met vragen rond de steunpakketten. Logisch, want de financiële draagkracht komt snel in het geding als opdrachten uitblijven of uitgesteld worden.

Maar voor stellen die in scheiding liggen én een eigen bedrijf hebben, staat er nog meer op losse schroeven. Hoe pakt de financiële zekerheid uit bij de afwikkeling van de scheiding? Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd, dan moet de waarde van de onderneming bepaald worden. Maar ook bij huwelijkse voorwaarden speelt de waarde van de onderneming soms een rol. Heeft de coronacrisis invloed op die waarde?

Extreme situatie
Om tot een betrouwbare waardering te komen baseren diverse bedrijfswaarderingsmethodes zich op de verdiencapaciteit en het toekomstig winstpotentieel van een onderneming. Die toekomstverwachtingen zijn dus belangrijk. Uiteraard worden in de berekening de nodige risico’s meegenomen. Maar een extreem risico als de coronacrisis valt niet in te calculeren. Een bedrijf dat per 1 januari gewaardeerd werd, komt vandaag de dag op een totaal andere waarde uit door de bizarre economische ontwikkelingen die we momenteel doormaken.

Welke impact de coronacrisis op de waardering van je onderneming heeft, hangt natuurlijk af van de branche waarin je opereert. Handel je in mondkapjes of desinfecteermiddelen dan gaat het nu juist goed. Maar ben je leverancier van bijvoorbeeld horecaproducten, dan hangt de vlag er anders bij. Waar je in een vrij stabiele economie eenvoudig prognoses maakte, is het nu speculeren.

Tijdelijke maatregelen
De noodpakketten van de regering veranderen dat niet. Die richten zich op het niet laten omvallen van bedrijven. Op het waarborgen van de continuïteit en het voorkomen van ontslagen, met financiële tegemoetkomingen en uitstel van het betalen van belastingen. Allemaal tijdelijke maatregelen, die geen garantie bieden voor de toekomst.

Ex-partners die vaak toch al in een emotioneel zware periode zitten, voelen nu dus ook nog de financiële druk op de verdeling van een ander vermogen dan verwacht en wellicht een zware alimentatieplicht.

Hoe hier nu mee om te gaan?

Natuurlijk kun je op civiel-juridisch vlak proberen alsnog betalingen af te dwingen en jouw deel op te eisen. Onze verwachting is echter, dat ook een rechter de continuïteit van een bedrijf als belangrijke factor mee zal wegen in haar oordeel. Omdat een onderneming, die voor inkomen zorgt en waarvan misschien tal van gezinnen financieel afhankelijk zijn, cruciaal is in deze tijd.

Gezond verstand boven alles
Wat nu boven alles belangrijk is, is de rust bewaren en realistisch blijven. Het coronavirus ontwricht het leven op vele vlakken en werkt wrijving tussen ex-partners in de hand.
Dan is het belangrijk het gezonde verstand te blijven bewaren, elkaar te blijven respecteren en de grotere belangen, zoals die van de kinderen, in het oog te houden. Naar onze mening het enige recept dat de pijn van de financiële consequenties door corona kan verzachten bij een scheiding.

Blijf on speaking terms. Focus niet alleen op de harde kant, maar ook op de zachte kant. Blijf open staan voor oplossingen. Al dan niet met behulp van het noodpakket of de fiscale regelingen die ondernemers in mogen zetten voor hun bedrijf.