Audit en Assurance

Registeraccountant voor controle jaarrekening

Wanneer je onderneming aan bepaalde eisen voldoet, moet je de wettelijke controle van je jaarrekening laten uitvoeren door een Registeraccountant (RA) of Accountant- Administratieconsulent (AA). Hiervoor kan je terecht bij Finc Accountants. Register Accountants houden zich bezig met de controle van de jaarrekening zodat de aandeelhouders zekerheid wordt gegeven over de door het bestuur opgestelde jaarrekening. De Register Accountants van Finc zijn een onafhankelijk partij die deze zekerheid kunnen geven.

Meer informatie over Registeraccountant? Neem contact op!

Taken Registeraccountant:

• bijhouden en organiseren van de boekhouding of financiële administratie;
• kwaliteitsbewaking;
• privé- en gerechtelijke expertise;
• financieel en fiscaal advies;
• belastingaangiften;
• salarisadministratie;
• vertegenwoordiging van individuele vennoten bij controle;
• controleren van de betrouwbaarheid van gegevens opgemaakt door de Raad van Bestuur.

RA Registeraccountant titel

Niet iedere accountant mag zich zomaar RA Registeraccountant noemen. De Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants registreert namelijk alle accountants en controleert deze op hun functioneren. Daarnaast moeten leden zich jaarlijks bijscholen. In Nederland maken we onderscheid tussen twee verschillenden soorten accountants. Ten eerste kennen we de accountants-administratieconsulent, ook wel afgekort tot AA accountant. Deze accountant heeft een hbo-opleiding voltooid. De tweede soort accountant is de RA registeraccountant, kortweg RA genoemd. Deze heeft in tegenstelling tot de AA accountant een universitaire opleiding afgerond. Zowel de RA als AA verrichten controles en geven advies.

Register Accountants van Finc

Register Accountants houden zich bezig met de controle van de jaarrekening zodat de aandeelhouders zekerheid wordt gegeven over de door het bestuur opgestelde jaarrekening. De Register Accountants van Finc zijn een onafhankelijk partij die deze zekerheid kunnen geven. We beoordelen de processen die invloed hebben op de jaarrekening, zoals het inkoop- en verkoopproces. Verder zijn onze Register Accountants gespecialiseerd in diverse werkzaamheden zoals boekhouding, loonuitbetaling, belastingadvies of ondersteuning bij het opzetten of verkopen van een bedrijf.

Wanneer een Registeraccountant inschakelen?

In sommige gevallen zijn bedrijven verplicht om de diensten van een RA Registeraccountant in te schakelen. Wanneer een bedrijf voldoet aan ten minste twee van de onderstaande criteria, moet het bedrijf gebruik maken van een accountant:

• netto jaaromzet van meer dan 12 miljoen;
• balanstotaal groter dan 6 miljoen euro;
• meer dan 50 full time werknemers in dienst.

Als een onderneming niet aan deze eisen voldoet, is deze dus niet verplicht om een Registeraccountant in te huren. Ondernemers van kleine en grote ondernemingen kunnen bij ons binnenlopen voor advies, begeleiding en een goede sparringsessie.

Jouw specialist

drs. Wouter Dekker AA
06 10 11 43 63
wouter@fincaccountants.nl

Jouw specialist

Kelly Sleenhoff
0416 67 51 50
kelly@fincaccountants.nl

Jouw specialist

Niels Hamers RA
06 41 23 82 88
niels@fincaccountants.nl

Jouw specialist

Ruben van der Velden
0416 67 51 50
ruben@fincaccountants.nl