Bedrijfsfinanciering

Werkkapitaal goed in beeld

Werkkapitaal is de smeerolie die je bedrijf laat functioneren. Stuur jij als ondernemer op je cashflow en kun je goed inschatten hoe je toekomstige inkomstenstroom zich ontwikkelt? Of raakt dit door de dagelijkse drukte op de achtergrond en neem je pas aan het einde van het jaar een moment om hier goed naar te kijken? Finc accountants kijkt graag met je mee naar het werkkapitaalbeheer van je onderneming. Zodat je precies weet wanneer een betaling binnenkomt. Maar ook wanneer je eigen leveranciers betalen. Op die manier kunnen we het werkkapitaal en je cashflowpositie van dag tot dag voorspellen en krijg je meer grip op de cijfers.

Meer informatie over Werkkapitaal? Neem contact op!

Netto werkkapitaal positief, negatief of nul

Het netto werkkapitaal wordt berekend als het verschil tussen het bruto werkkapitaal en de kortlopende vorderingen. Ofwel: de vlottende activa minus de vlottende passiva. De omvang van het netto werkkapitaal kan dus positief, negatief of nul zijn. Heb jij ook meer geld zitten in voorraden, debiteuren en onderhanden werk dan in machines, inventaris en gebouw? Of loop je tegen lange debiteurtermijnen aan? Finc adviseert je bij het doordacht beheersen van je werkkapitaal. Doe nu zelf eenvoudig de financieringscheck >

Focus op het netto werkkapitaal en bruto werkkapitaal door:

• het verkorten van de betalingstermijn van debiteuren;
• het laag houden van de voorraad;
• niet te vroeg betalen aan leveranciers.

Bruto werkkapitaal en goede timing van uitgaven en inkomsten

Denk je de focus kwijt te raken door de complexiteit van bruto en netto werkkapitaal? Klop eens aan bij de Finc Accountants voor een frisse blik en daadkrachtige aanpak. We combineren een resultaatgerichte benadering met een persoonlijke invalshoek. Samen bekijken we de juiste stappen zodat je altijd overzicht behoudt over het totaalplaatje. Zo wordt een goede timing van uitgaven en inkomsten van je onderneming voortaan de standaard.

Negatief werkkapitaal: minder geld in je organisatie dan er uit gaat

Is er minder geld aanwezig in je organisatie dan er uit gaat en is er sprake van negatief werkkapitaal? In dat geval gebruik je een deel van het kortlopend vermogen voor de financiering van de vaste activa. Daar wil je verandering in brengen, zodat een negatief werkkapitaal in de toekomst niet kan leiden tot een liquiditeitstekort. De adviseurs van Finc hebben veel ervaring op dit gebied en weten hoe de werkkapitaalbehoefte weer gezond gemaakt kan worden. Overleggen met iemand die je onderneming cijfermatig van binnen en buiten kent, is heel waardevol. Het zorgt voor overzicht en onmisbaar inzicht in de werkkapitaalbehoefte van je bedrijf.

Werkkapitaalbehoefte en gezonde groei van je onderneming

Je wil zoveel mogelijk grip houden op het werkkapitaal. Dit kost tijd, terwijl je ondertussen ook nog een bedrijf te runnen hebt. De adviseur van Finc ontzorgt hierbij. Hij neemt de cijfers met je door, kijkt naar de toekomstplannen en is je klankbord op het gebied van werkkapitaalbehoefte. Hij inventariseert en bekijkt de situatie door een rationele bril. Er wordt een plan van aanpak gemaakt dat als leidraad zal gaan dienen, zodat we je doelstellingen niet uit het oog verliezen. Laat betere beheersing van het werkkapitaal niet onbenut en schakel Finc Accountants in om je te helpen bij een gezonde groei van je onderneming! Doe nu eenvoudig zelf de financieringscheck >