Finc Corporate Finance

Due diligence onderzoek

Een due diligence onderzoek wordt door de koper van een onderneming uitgevoerd met als doel om meer te weten te komen over de onderneming. Ook wordt een due diligence onderzoek ingezet om risico’s uit te sluiten. Zo wordt er bij een verkoop onderzocht of de verkregen informatie juist is zodat er later geen verrassingen zijn. Niet alleen de boekhouding wordt onderzocht, ook de fiscale en juridisch aspecten van de onderneming worden belicht.

Meer informatie over Due diligence onderzoek? Neem contact op!

Financiële due diligence

Als koper van een onderneming wil je precies weten hoe de toekomstige onderneming er financieel voor staat. Een financiële due diligence onderzoek richt zich op de financiële positie van de onderneming. Denk hierbij aan de balans, winst- en verliesrekening, prognoses, gehanteerde waarderingsgrondslagen en interne (financiële) processen.

Fiscale due diligence

Bij een fiscaal due diligence wordt met name gekeken naar alle fiscale issues die een rol kunnen spelen bij een overname. Denk bijvoorbeeld aan de fiscale consequenties van een eerder plaatsgevonden herstructurering of die van de aanschaf van een bedrijfspand. Maar ook de fiscale posities van de verschillende belastingen worden inzichtelijk gemaakt (omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, enz). En natuurlijk een check op openstaande fiscale claims.

Juridische due diligence

Het juridische onderzoek heeft hoofdzakelijk betrekking op de contractuele kant van een onderneming. Denk bijvoorbeeld aan afspraken met afnemers en leveranciers. Welke bonusafspraken zijn er gemaakt met deze partijen? Zijn er ten aanzien van leveranciers specifieke afnameverplichtingen? Ook de arbeidsvoorwaarden worden beoordeeld: zijn deze in lijn met de geldende (cao)eisen?

Due diligence onderzoek bij een aankooptraject

Het uitvoeren van een due diligence is een belangrijk onderdeel van het aankooptraject en leidt meestal tot diverse actie- en aandachtspunten die de verkoopdeal kunnen optimaliseren. De adviseurs van Finc hebben jarenlange ervaring met het uitvoeren van due diligence-onderzoeken. Een due diligence onderzoek geeft een ondernemer veel meer inzicht en achtergrond van een organisatie wat een besluit nemen vergemakkelijkt. Soms kan een kleine check al voldoende zijn om extra inzicht te hebben. Wil je weten of een due diligence onderzoek jou meer inzicht geeft? Neem contact op en we bekijken samen geheel vrijblijvend de mogelijkheden.