Juridisch Advies

Rechtsvormen bepalen aansprakelijkheid en belastingen

Bij het starten van een bedrijf horen rechtsvormen: eenmanszaak, vof, bv, het klinkt je vast bekend in de oren. De bedrijfsvormen bepalen onder andere de aansprakelijkheid voor schulden en belastingverplichtingen. Toen je begon met ondernemen heb je gekozen voor de vorm die toen het beste paste, maar is dit nog steeds het geval? Misschien vraag je je inmiddels af hoe het zit met de aansprakelijkheid van je partner of wil je dit graag anders geregeld hebben. Finc Accountants adviseert je graag bij het kiezen uit de rechtsvormen, zodat je de vorm hebt die perfect bij je onderneming en privésituatie past.

Meer informatie over Rechtsvormen? Neem contact op!

Ondernemingsvormen tussentijds aanpassen?

Er zijn verschillende ondernemingsvormen, elk met hun eigen voor- en nadelen. Finc Accountants kijkt naar de huidige ondernemingsvorm van je bedrijf en of dat het tijd is om hier iets in te veranderen.

Overzicht van de diverse ondernemingsvormen die je kunt oprichten:

• Eenmanszaak oprichten. Er is geen onderscheid tussen privé- en zakelijk vermogen. Je bent hoofdelijk aansprakelijk voor je onderneming, dit heeft dus gevolgen als je getrouwd bent of gaat trouwen. Vandaar dat huwelijkse voorwaarden opstellen vaak wordt aangeraden.
Vof oprichten, ofwel vennootschap onder firma. Er zijn meerdere eigenaren, dit kunnen bestaande personen zijn, maar ook rechtspersonen, zoals besloten vennootschappen. Alle vennoten brengen geld, goederen en/of arbeid in de vof. De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk, ook wanneer een andere vennoot zijn verplichtingen niet nakomt.
Bv oprichten, ofwel besloten vennootschap. Het kapitaal is verdeeld in aandelen van de aandeelhouders en bestuurders geven leiding aan het bedrijf. Bij kleine(re) bv’s ben je als bestuurder ook vaak de enige aandeelhouder. Een belangrijk voordeel van de bv als rechtsvorm voor je bedrijf is dat het een rechtspersoon is. Dit houdt in dat in veel gevallen niet jijzelf maar de bv aansprakelijk is voor eventuele schulden.
• Maatschap oprichten. In een maatschap werk je op basis van gelijkwaardigheid samen, iedereen brengt arbeid, geld of goederen in. Je bent aansprakelijk voor gelijke delen, een belangrijk verschil dus ten opzichte van de vof, waar iedere vennoot 100% aansprakelijk is.
• Nv oprichten ofwel naamloze vennootschap. Het kapitaal van een nv bestaat uit aandelen en wordt gefinancierd door aandeelhouders. Ze delen mee in de winst en hebben een stem in de onderneming.
• Coöperatie. Je werkt bij samen als collectief, bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop of marketing. Bij schulden van de coöperatie zijn alle leden privé aansprakelijk.

Rechtsvorm van een bedrijf

Ook al lijkt de keuze van de rechtsvorm van je bedrijf een vast gegeven bij de oprichting, toch is het goed om eens bij Finc na te vragen of deze nog steeds gunstig is. Zeker als er zaken gaan veranderen. Misschien overweeg je om een ander bedrijf over te nemen of je partner mede eigenaar te maken? De adviseurs van Finc verdiepen zich graag in je situatie om zo een passend advies over de diverse ondernemingsvormen te geven. Maak gebruik van onze kennis over rechtsvormen. Zo zorgen we er samen voor dat je bedrijf nog beter voorbereid is op de toekomst waardoor jij je doelstellingen sneller kunt waarmaken.