Audit en Assurance

Controleplicht van jaarrekening

Voor middelgrote en grote ondernemingen geldt de wettelijke controleplicht, de verplichting om de jaarrekening te laten controleren door een gecertificeerd accountant. Is je onderneming controleplichtig? Mocht je dit niet zeker weten dan zoeken we dit bij Finc Accountants graag voor je uit.

Meer informatie over Controleplicht? Neem contact op!

Een grote of middelgrote onderneming heeft een controleplicht als deze gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voldoet aan 2 van de 3 onderstaande criteria:

• meer dan € 12 miljoen omzet;
• meer dan € 6 miljoen balanstotaal;
• 50 medewerkers of meer (fte).

Bovendien moet je volgens specifieke richtlijnen een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel deponeren. Het betreft dan een besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichtingen en onderlinge waarborgmaatschappijen. Op basis van de jaarrekening worden belangrijke beslissingen genomen: een bank kan bijvoorbeeld bepalen of het een financiering verstrekt. Of een aandeelhouder kan op basis van de gegevens besluiten dat hij extra wil investeren in je onderneming.

Is je onderneming controleplichtig?

Is je onderneming controleplichtig ja of nee? Dit ligt dus aan de hierboven beschreven criteria. Een middelgrote of grote onderneming heeft vele belanghebbenden, denk aan aandeelhouders, de Raad van Toezicht, leveranciers, afnemers, werknemers, kredietverzekeraars, banken, fiscus en de Raad van Commissarissen. Deze belanghebbenden moeten er zeker van zijn dat de jaarrekening correct is en een waarheidsgetrouw beeld geeft. Vandaar de wettelijke controleplicht. De gedachte achter deze wetgeving is dat naar mate een onderneming groter wordt, er steeds meer belanghebbenden zijn bij je onderneming. Daarom moet je ook uitgebreidere jaarcijfers deponeren bij het handelsregister zodat zij erop kunnen vertrouwen dat de jaarrekening een goed beeld geeft van de werkelijkheid.

Wettelijke controleplicht

Controleplicht is geregeld in de wet in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het niet nakomen van de wettelijke controleplicht is dan ook een economisch delict en strafbaar. In het Burgerlijk Wetboek staan bepalingen op welke manier een jaarrekening moet worden opgemaakt door de ondernemer. Een accountant voert een accountantscontrole uit om zekerheid te verkrijgen of de jaarrekening de werkelijke situatie goed weerspiegelt De directie is verantwoordelijk voor het verstrekken van een controleopdracht aan een accountant. De accountant moet aangesloten zijn bij een accountantsorganisatie die ingeschreven is in het register van de AFM.

Vrijwillige controleplicht

Ook als je geen controleplicht hebt, heeft het toch grote waarde om de controle van de jaarrekening door Finc Accountants uit te laten voeren. Een controleverklaring kan je namelijk bij verschillende zaken helpen. Denk aan:

• Het aanvragen van een lening;
• Het gebruik maken van een subsidieregeling;
• Het verkopen van je bedrijf.

Zo kunnen we samen sparren over hoe we de gegevens inzetten bij het waarmaken van je ondernemersdromen. Start ruim van tevoren met de voorbereidingen. Een goede voorbereiding op de eerste audit kan zomaar drie tot zes maanden tijd kosten. Heb je vragen over de wettelijke controleplicht dan horen we dat graag. Neem contact op via telefoonnummer 0416-675 150. Geef je de voorkeur aan contact via mail? Stel gerust je vragen via het contactformulier. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op voor het maken van een afspraak bij ons of bij jou op kantoor.

Jouw specialist

drs. Wouter Dekker AA
06 10 11 43 63
wouter@fincaccountants.nl

Jouw specialist

Kelly Sleenhoff
0416 67 51 50
kelly@fincaccountants.nl

Jouw specialist

Niels Hamers RA
06 41 23 82 88
niels@fincaccountants.nl

Jouw specialist

Ruben van der Velden
0416 67 51 50
ruben@fincaccountants.nl