19 juni 2019

Erkend leerbedrijf? Vraag Subsidieregeling praktijkleren aan!

Is jouw bedrijf een erkend leerbedrijf? Zo ja, mogelijk kom je in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren. Voor het studiejaar 2018-2019 kan deze subsidie vanaf 2 juni 2019 9.00 uur tot 16 september 2019 16.59 uur aangevraagd worden. Het beschikbare budget wordt evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen per onderwijscategorie, waarbij een maximum van € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt gehanteerd.

Uitbreiding subsidie per 2018-2019

Vanaf het school-, studiejaar 2018/2019 wordt de regeling uitgebreid. Je kan dan ook in aanmerking komen voor subsidie wanneer je een leerwerkplaats aanbiedt voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs.

Welke bedrijven komen er voor in aanmerking?

Bedrijven, waaronder opleidingsbedrijven, en instellingen die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen. Het leerbedrijf kan in aanmerking komen voor subsidie voor het deel van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd tijdens het studiejaar. Ook als een deelnemer stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Begeleiding uit voorgaande studiejaren komt niet in aanmerking voor subsidie. Kortom een veel gevallen kun je als leerbedrijf aanspraak maken op de subsidieregeling. We helpen je graag bij de aanvraag.

Onderwijs categorieën

De regeling geldt voor de volgende opleidingen (categorieën):

  • Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs: een leerwerkplaats
  • VMBO: een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg (3e en 4e leerjaar)
  • MBO: een beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  • HBO: een duale of deeltijdse opleiding in het hoger beroepsonderwijs waarvan de code in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) valt in het onderdeel techniek of landbouw en natuurlijke omgeving
  • Een promovendus / een technologisch ontwerper in opleiding (toio)

Aanvragen via Finc Accountants
Om gebruik te maken van de subsidieregeling praktijkleren moet een aanvraag worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Wij verzorgen deze aanvraag graag voor je. Daarnaast kunnen wij samen met jou beoordelen of je voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot deze subsidieregeling neem je contact op met onze specialisten bij Finc.

terug naar nieuwsoverzicht