10 december 2019

Partneralimentatie en een BV: Wees alert!

Nu de regels rond partneralimentatie komend jaar drastisch veranderen, ligt in veel artikelen de focus op de termijn van de partneralimentatie. Belangrijk, maar ik wil graag even stilstaan bij de berekening van die partneralimentatie als er een BV in het spel is. Dat vraagt namelijk om extra alertheid.

Gelukkig gaan veel berekeningen keurig volgens het boekje. Maar bij een eigen BV is het raadzaam om je ogen en oren goed open te houden. Het totaalplaatje is een stuk minder transparant dan wanneer je beiden een loonstrookje ontvangt. Enerzijds omdat het inkomen uit een BV uit meerdere componenten kan bestaan, anderzijds omdat de bedrijfsvoering van invloed kan zijn.

Waar moet je op letten bij de berekening van partneralimentatie bij een BV?

Twee aandachtspunten

1.Inkomen en fiscale constructies
Stel, het salaris uit de BV vormt de basis voor de berekening van de partneralimentatie.

Je komt samen tot een bedrag. Misschien valt het inkomen van de één lager uit dan dat van de ander. Maar, zo wordt beargumenteerd, dat lagere inkomen valt ook in een lagere belastingschaal. Per saldo een eerlijke verdeling, vinden jullie allebei.

Toch kan er een adder onder het gras zitten. Niet zelden ontvangt de directeur van de BV dividend om fiscaal voordeliger uit te zijn. Dividend is ook zeker aan te merken als een vorm van inkomen en moet worden meegenomen in de alimentatieberekening.

TIP! Zorg er voor dat je alle inkomsten in alle belastingboxen in het vizier hebt en meeneemt in de berekening van partneralimentatie.

2.Het gaat plotseling verdacht slecht met de BV
En dan is er de bedrijfsvoering. Was het bedrijf in het verleden een stabiele, stevige onderneming, dan is het opmerkelijk als de zaken nu ineens slecht gaan. Iedereen kan pech hebben, zeker. Maar helaas zijn er ook ondernemers die moedwillig de cijfers laten kelderen met het oog op de scheiding. Hoe lager de bedrijfswaardering en het inkomen dat eruit volgt, hoe lager de alimentatie uitpakt.

Heb je je bedenkingen? Laat de zaak doorlichten! Een waarderingsspecialist kijkt verder dan het moment. Die kijkt naar de historie én naar de toekomstige kasstromen in een bedrijf. Een onafhankelijke en objectieve blik geeft inzicht in wat er precies aan de hand is en hoe het bedrijf gewaardeerd wordt. Je wilt tenslotte voorkomen dat je op deze manier bedot wordt.

Volwassen kinderen
Dan nog een veelvoorkomend misverstand over de kinderen. Als ouders ben je tot het 21e levensjaar van je kinderen onderhoudsplichtig. Ik ken een ondernemer die wachtte met scheiden tot zijn zoon 21 jaar was, zodat hij gevrijwaard zou zijn van de alimentatieplicht voor zijn kind. Die vlieger ging (gelukkig) niet op. De studerende zoon kon niet volledig in zijn eigen levensonderhoud voorzien. De wet zegt dat de onderhoudsplicht van ouders dan niet stopt. Ook als een kind gehandicapt is of om redenen niet in eigen onderhoud kan voorzien, blijf je als ouders onderhoudsplichtig.

Verder gaan met je leven
De partneralimentatie is ooit in het leven geroepen om na een scheiding beiden op dezelfde voet voort te kunnen leven. Het kabinet kwam echter tot de conclusie dat 12 jaar voor je ex-partner betalen niet meer van deze tijd is. Loskomen van je ex-partner en zelf door kunnen gaan met je leven liggen daaraan ten grondslag. De alimentatieduur zal per 1 januari in beginsel nog maximaal 5 jaar zijn, afhankelijk van de situatie kan het nog maximaal 10 jaar zijn.

Wat wel van deze tijd is, is om precies uit te zoeken wat een eerlijke verdeling is. Ook dat is belangrijk om verder te kunnen met je leven. Terugkijkend op een correcte afwikkeling, waarbij iedereen openheid van zaken geeft en er niemand met een wrange nasmaak achterblijft.

Edward Gaakeer

Meer weten bel mij op 06 53 39 04 99 of mail mij via edward@fincaccountants.nl