Wim Jan van Oosterum - Controller & Adjunct Directeur

"Bij Finc snappen ze waar ik mee bezig ben"

Brabant Plant is een plantenkwekerij in Haarsteeg. Het bedrijf is de afgelopen jaren gegroeid van 7 hectare aan glasopstand (kassen) en 25 mensen op de loonlijst naar nu 50 personeelsleden en 12 hectare glasopstand. Daarnaast is er grond bijgekocht, waarvoor de uitbreidingsplannen in een vergevorderd stadium zijn. Wim Jan is sinds 2004 adjunct directeur, rechterhand van directeur Tiny van de Berk en verantwoordelijk voor de automatisering, personeelszaken en financiën.

Ongeveer 5 jaar geleden zijn we overgestapt naar Finc Accountants. Dat vonden we best wel een stap, je wisselt per slot van rekening niet gemakkelijk van accountant. Omdat Brabant Plant blijft groeien, werkt het niet lekker als je ieder jaar nieuwe accountants over de vloer hebt. We werken echter samen met een vast team van Finc, waardoor een goede samenwerking geborgd blijft.

Wat we bij Brabant Plant heel belangrijk vinden, is dat de adviseur een gelijkwaardige gesprekspartner is waar we goed mee kunnen overleggen. Een accountant vervult voor ons de rol van vertrouwenspersoon, we moeten dus van hem op aan kunnen en hij moet goed op de hoogte zijn. Zolang we al samenwerken met Finc verzorgt dezelfde adviseur de samenstelling van onze jaarrekening. Dat zie je terug in de uitvoering van de opdracht. Aan het einde van het jaar schuift hij een paar dagen aan bij ons op kantoor en dan hebben we aan een half woord genoeg.

Het voordeel van Finc is daarnaast dat ze alle disciplines in huis hebben, zowel op boekhoudkundig als fiscaal gebied maken we gebruik van hun diensten. De Administratieve Organisatie & Interne Controle (AO/IC) kost vaak wat meer inspanning. Soms kan de controle wat moeizamer gaan, als ik bijvoorbeeld iets moet uitzoeken wat in mijn ogen niet direct iets toevoegt. Ik zie het namelijk als volgt: je moet als accountant voldoende borging hebben dat je processen kloppen en de controle moet zo worden uitgevoerd dat het niet gaat lijken op een achterdochtig spel. Het komt dus naast vakkennis van de controllers ook aan op goede communicatie; hoe wordt iets gebracht? Gelukkig zit dit wel goed bij Finc, ze snappen waar ik mee bezig ben.’

Jouw specialist

Richard Jonkers AA RAB
06 22 90 88 53
richard@fincaccountants.nl

Jouw specialist

drs. Wouter Dekker AA
06 10 11 43 63
wouter@fincaccountants.nl