18 juni 2020

Samen ondernemen: van onzekerheid naar zekerheid

Wij staan ondernemers bij gedurende de gehele levensloop van hun bedrijf. Dit werd de afgelopen maanden extra duidelijk, aangezien de coronacrisis op ondernemers een enorme impact heeft. Dit doet wat met je. Juist nu worden we ons er nog meer bewust van waarom we doen wat we doen. De afgelopen periode laat zien dat we naast onze klanten staan en ze helpen, zakelijk en privé, door dik en dun.

Zekerheid geven

Aan het begin van de intelligente lockdown kregen we direct veel vragen van ondernemers. Logisch, er gebeurde zoveel. We waren blij dat we onze klanten konden helpen bij alle onzekerheden rondom de regelingen en subsidies. We zorgden ervoor dat we de ondernemers meer zekerheid konden geven over de vraag of ze wel of geen recht hadden op een tegemoetkoming. Sommige ondernemers hadden geen idee, we konden ze iets extra’s bieden door ze op de regelingen te wijzen. Andere klanten adviseerden we over welke noodfinanciering er van toepassing kan zijn. Dat maakte ons werk de afgelopen periode bijzonder en extra waardevol.

Samen deze tijd door te komen

We hebben ons ingezet om samen met de ondernemers deze ingrijpende tijd door te komen en hun bedrijf overeind te houden. De afgelopen maanden hebben we veel gesprekken gevoerd, het contact was vaak intensief. We kennen de ondernemers en weten dat ze keihard hebben gewerkt aan het opbouwen van hun bedrijf. Als een klant van ons het niet redt, bijvoorbeeld een familiebedrijf dat al 60 jaar bestond, dan raakt ons dat natuurlijk ook.

Audit team kan ondernemer zekerheid bieden

We willen vooruit kijken en samen zo goed mogelijk uit deze crisis komen. Hoe dit gaat lukken, is voor iedere ondernemer weer anders. Ons audit team kan ondernemers helpen meer zekerheid te geven over de tegemoetkomingen en de hoogte van de subsidiebedragen. Zo weten ondernemers waar ze financieel aan toe zijn. De overheid heeft aangegeven dat er over de aangevraagde NOW regeling, als het aangevraagde subsidie bedrag meer dan €125.000 bedraagt over 3 maanden, bij de verantwoording een accountantsverklaring gevoegd moet worden. Deze verklaring, waarmee zekerheid wordt gegeven over de subsidie waar men recht op heeft, moet door een accountant worden afgeven. Niet iedere ondernemer is hiermee bekend, want ze hadden dergelijke verklaringen voor de crisis niet eerder nodig gehad. Ons audit team heeft veel ervaring met het afgeven van een accountantsverklaring voor subsidies, want bij andere niet corona gerelateerde subsidieaanvragen is ook vaak een accountantsverklaring nodig.

Snel handelen

Ondernemers zien zo’n accountantsverklaring vaak als weer een verplichting die ze wordt opgelegd. Maar de verklaring geeft juist een stukje rust: het biedt zekerheid of de ontvangen subsidie(s) behouden mag worden en wat de hoogte is. Met die financiële zekerheid kunnen er weer nieuwe plannen worden gemaakt. We zorgen ervoor dat ondernemers deze verklaring snel ontvangen. Voor onze bestaande klanten is het een voordeel dat we ze al door en door kennen, hierdoor kunnen we nog sneller handelen. Ons audit team kent de procedures en regels waardoor we alles snel in orde kunnen maken. Waarom is die snelheid zo belangrijk? Omdat pas na de na de indiening van de definitieve aanvraag, met een accountantsverklaring de laatste 20% van de afrekening plaatsvindt. In deze tijd is dit cruciaal! Wij snappen dit.

Financiering regelen

Ons team kan ook helpen bij het verkrijgen van een financiering. Door de crisis moeten sommige ondernemers aan andere partijen om geld vragen. Hier zijn prognoses en jaarrekeningen voor nodig. Juist het opstellen en controleren van de jaarrekeningen is nu een uitdaging. Deze moeten altijd worden beoordeeld in het licht van de continuïteit over de eerstvolgende twaalf maanden na het boekjaar. Dat kan in deze onzekere tijd lastiger zijn, want als de accountantsverklaring niet bij de jaarrekening kan worden afgegeven, kan dit van invloed zijn op het verkrijgen van extra financiering. Door onze ervaring en kennis van het bedrijf kunnen we hier op inspelen. Klanten met een financieringsaanvraag begeleiden we van A tot Z.

Positiever sentiment

Het is mooi om te zien hoe sommige ondernemers tijdens de crisis creatief zijn geweest, zoals een textielgroothandel die eerst T-shirts liet produceren en nu mondkapjes en schorten maakt. Dit bedrijf gaat nu financieel het beste jaar ooit maken. Ook deze klant helpen we met advies op maat verder vooruit. Het dynamische karakter maakt ons werk zó boeiend en interessant. We merken nu dat we voorzichtig een andere fase ingaan. De horeca is weer geopend en bedrijven komen weer op gang. De branchevereniging SRA met 370 aangesloten accountants- en administratiekantoren, verzorgt een tweewekelijkse enquête onder de leden. Hierin zien we het positievere sentiment gelukkig terug.

We willen er samen voor 100% tegenaan gaan en de ondernemers steunen.

drs. Wouter Dekker AA
wouter@fincaccountants.nl