Jouw uitdagingen

Kan ik na 2022 ook nog gebruik maken van de Jubelton?

De feestdagen staan weer voor de deur. Een tijd waarin geschenken, familie en gezelligheid centraal staan. 2022 is een speciaal jaar voor de kerstman of -vrouw. Hij of zij kan namelijk tot en met 31 december 2022 beslissen of hij of zij gebruik wenst te maken van de verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning van
€ 106.671. Vanaf 1 januari 2023 is er namelijk sprake van een verminderde schenkvrijstelling voor de eigen woning van € 28.947. Per 1 januari 2024 wordt de vrijstelling geheel afgeschaft. De kerstman of -vrouw heeft dus stof tot nadenken.

Voorwaarden schenkvrijstelling eigen woning

Maar hoe zat het ook al weer met de schenkvrijstelling voor de eigen woning?
De voornaamste voorwaarden:

 • Het geschonken bedrag moet besteed worden aan de eigen woning van de ontvanger;

Denk bijvoorbeeld aan: koop, verbouwen en aflossen van de schuld.

 • Het geschonken bedrag moet daadwerkelijk betaald zijn;
  Het kwijtschelden van een bestaande vordering door schenker ten behoeve van de eigen woning van ontvanger kan onder voorwaarden ook vrijgesteld worden.
 • De ontvanger van de schenking (of de partner volgens de successiewet) is tussen de 18 en 40 jaar;
  De ontvanger mag zowel een kind als een derde zijn van de schenker.
 • De ontvanger mag één keer een verhoogde vrijstelling gebruiken voor een schenking van dezelfde schenker;

Met een verhoogde vrijstelling wordt bedoeld: een belastingvrije schenking voor de eigen woning, een belastingvrije schenking voor een dure studie en een vrij besteedbare belastingvrije schenking. Uitzonderingen zijn mogelijk ingeval van overgangsrecht.

 • De schenking moet door de ontvanger binnen 3 kalenderjaren besteed worden aan de eigen woning.
  Een schenking ontvangen in 2022 kan dus tot en met 31-12-2024 besteed worden aan de eigen woning.

Schenken in 2022

Om nog gebruik te kunnen maken van de verhoogde vrijstelling van € 106.671 moet de schenking in 2022 aanvangen. De schenker kan ervoor kiezen om in 2022 slechts een gedeelte te schenken en over te maken aan de ontvanger. De schenker heeft dan tot en met 31-12-2023 om de schenking aan te vullen tot € 106.671. De ontvanger kan het in 2022 en 2023 ontvangen bedrag tot en met 31-12-2024 besteden aan zijn eigen woning.

LET OP: bij elke gedeeltelijke schenking ten behoeve van de eigen woning in 2022 en 2023 moet een aangifte schenkbelasting worden gedaan.

Wat kan Finc Accountants hierin betekenen?

Finc Accountants is de kerstman of -vrouw graag behulpzaam bij deze afweging en het formaliseren van de schenking. Specifieke gevallen hebben namelijk een specifieke behandeling nodig. Daarnaast is een schenkovereenkomst op maat nodig om eventuele nadelige gevolgen te voorkomen.

Heeft u vragen? Onze adviseurs staan voor u klaar!