Jouw uitdagingen

Welke gevolgen hebben de btw-wijzigingen per 1 juli voor mijn onderneming?

Afgelopen periode hoorden we op radio en televisie dat er vanaf 1 juli 2021 een hele hoop zaken gaan veranderen rondom btw. Vooral de zin “extra betalen bij bestellingen van het Chinese Aliexpress” trok bij velen de aandacht. Veel ondernemers besloten ons te benaderen en te vragen welke gevolgen de btw-wijzigingen hebben voor hun onderneming. 

De veranderingen per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 zijn de btw-regels voor grensoverschrijdende leveringen en diensten aan consumenten aangepast. Deze regels zijn van belang voor alle ondernemers die (online) goederen leveren (en zelf zorgen voor de verzending) en/of diensten verrichten aan particuliere klanten in andere EU-landen. Voorheen diende er per land beoordeeld te worden of er een omzetdrempel overschreden werd voor de levering aan particulieren. Vanaf 1 juli 2021 verdwijnen deze drempelbedragen en geldt: wanneer u voor meer dan € 10.000 per jaar aan goederen verkoopt aan particulieren in een ander EU-land, moet u btw-aangifte doen in het EU-land waar de goederen heen gaan. Dit bedrag van € 10.000 is een totaalbedrag van alle EU-landen gezamenlijk waaraan u levert.

Eén loketsysteem

Wanneer u aangifte doet in andere EU-landen heeft u in die andere landen een btw-nummer nodig. Dit zorgt vaak voor extra werk en kosten. Vanaf 1 juli 2021 hoeft dit niet meer (mag wel) en kunt u aangifte doen via het zogenaamde één loketsysteem (one stop shop, afgekort OSS). U doet dan ieder kwartaal via het portaal van de Nederlandse Belastingdienst aangifte voor de buitenlandse btw op uw verkopen en diensten naar alle EU-landen. U kunt er ook voor kiezen om de aangifte te laten verzorgen door Finc middels een machtiging.

Invoerregeling

De btw-vrijstelling op zendingen van buiten de EU aan particulieren met een waarde tot en met 22 euro is vervallen. Hiermee creëert de EU een gelijk speelveld voor alle verkopers binnen en buiten de EU. Bij invoer van goederen in de EU is altijd invoer-btw verschuldigd, ongeacht de waarde van de zending en het betalen van je inklaringskosten. Inklaringskosten zijn kosten die de douane of het post-of koeriersbedrijf rekent voor het afhandelen van je inklaring van geïmporteerde producten. Naast invoer-btw bestaan deze kosten bijvoorbeeld uit de douaneaangifte van goederen, opslagkosten en administratieve afhandeling. Zendingen met een waarde tot en met 150 euro blijven wel vrijgesteld van invoerrechten.

Alle voor- en nadelen op een rij

  • Er is geen btw-nummer per land meer nodig.
  • Kostenbesparing voor btw-nummers en aangifte per land
  • Facturatie volgens Nederlandse voorwaarden.
  • Het btw-tarief van het land van afnemer geldt

Jouw specialist

Florent van Sluisveld
0416 67 51 50
florent@fincaccountants.nl

Jouw specialist

Marleen van Son
0416 67 51 50
marleen@fincaccountants.nl