Jouw uitdagingen

Hoe financier ik snel mijn werkkapitaal?

Behaal rendement door voorfinanciering van inkoopfacturen in te zetten als werkkapitaal!
Het managen en optimaliseren van werkkapitaal is in deze periode van Corona wellicht belangrijker dan ooit. Dit merken wij ook aan de vragen die wij krijgen van ondernemers. Want limieten van rekening-courantfaciliteiten zijn bereikt of leverancierskredieten worden verlaagd. Niet een handige ontwikkeling, juist nu dat er meer financieringsruimte nodig is. Gelukkig zijn er ook weer oplossingen, zeker als we kijken naar de niet traditionele financieringsoplossingen. Dan is het zelfs gebleken dat we voor ondernemers rendement kunnen maken door het toepassen van optimaal werkkapitaalbeheer. Zo kwamen er pas twee verschillende ondernemers bij ons met vragen over gepaste kortstondige financieringsoplossingen.

Zo konden wij een ondernemer, van een aannemingsbedrijf helpen door het tijdiger betalen van zijn onderaannemers en zo een korting te bedingen van 5% op zijn inhuur. De opbrengsten die volgen uit de inhuur worden gemiddeld pas 60 dagen later ontvangen. Wanneer de onderaannemers al voor die 60 dagen uitbetaald worden is er dus duidelijk sprake van voorfinanciering. Dit kon echter niet vanuit het eigen werkkapitaal opgevangen worden. Voor deze vraag hebben wij een financieringsoplossing gevonden waarbij het aannemingsbedrijf de facturen wel kon voorfinancieren tegen een rente van 0,7% per maand. Door 2 maanden gebruik te maken van deze financieringsoplossing kostte dit 1,4% over het factuurbedrag maar levert het een korting op van 5%, per saldo dus een aanzienlijk voordeel!

Ook hielpen wij een handelaar in groente en fruit met zijn financieringsvraag. Door de aantrekkende vraag naar meer groente- en fruitvitaminen kon hij grotere hoeveelheden inkopen in het buitenland en zo grotere kortingen bedingen. Maar door in te kopen in het buitenland diende er een fors bedrag vooruitbetaald te worden, die de huidige rekeningcourantfaciliteit oversteeg. Ook voor deze ondernemer hebben we een financieringsoplossing gevonden waardoor het moment van aanbetaling bij shipping en de ontvangst van de uiteindelijke factuur overbrugd werd. Door de financieringsoplossing kan de ondernemer toch profiteren van goedkopere inkoopprijzen en stijgt zijn rendement!

Zelfs in deze tijd waarin het ophalen van een financiering soms heel moeilijk lijkt liggen er gelukkig nog genoeg kansen, zelfs om je rendement nu te verbeteren. Loop je ook tegen een financieringsuitdaging aan neem dan zeker contact op met Richard.

Jouw specialist

Richard Jonkers AA RAB
06 22 90 88 53
richard@fincaccountants.nl