28 oktober 2021

6 tips om je bedrijf verkoopklaar te maken

Misschien moet je er nu nog helemaal niet aan denken omdat je volop aan het ondernemen bent, maar er komt een moment waarop je je bedrijf gaat verkopen. Als je dan nog moet starten om je bedrijf verkoopklaar te maken, ben je zeer waarschijnlijk te laat. Het is belangrijk om hier tijdig bij stil te staan. Dat zorgt er namelijk niet alleen voor dat je onderneming in optima forma is, je maakt ook meer kans op een succesvolle verkoop en een hogere opbrengst. Wij geven je alvast 6 tips om je bedrijf verkoopklaar te maken. Zo heb jij een checklist die je kunt nalopen voor jouw onderneming want te vroeg beginnen kan niet, te laat wel…

1. Maak jezelf misbaar

Als ondernemer voelt je bedrijf aan alsof het je kind is. En daar neem je niet makkelijk afstand van. Toch is het belangrijk om na te denken hoe je onderneming doorgaat wanneer je niet meer aan het roer staat. Als je klanten namelijk veel waarde hechten aan rechtstreeks contact met jou, dan vreest een toekomstig koper dat hij klanten gaat verliezen na de bedrijfsoverdracht. Een te grote afhankelijkheid heeft dus een negatieve impact op de waarde van je bedrijf.

2. Optimaliseer de juridische- en fiscale structuur van de onderneming

Ga na of de juridische en fiscale structuur van je onderneming op orde is. Leidt de verkoop niet direct tot ongewenste fiscale heffingen? Is het wenselijk dat onroerend goed ook wordt overgedragen? Zo niet, dan is het bijvoorbeeld handig om dit (tijdig) in een aparte entiteit te zetten. Door dit vooraf goed te regelen sta je niet voor verrassingen op het moment dat een koper zich meldt.

3. Zet overeenkomsten op papier

Probeer zoveel mogelijk (commerciële) afspraken met klanten en leveranciers vast te leggen in schriftelijke overeenkomsten. Mondelinge afspraken kunnen prima werken zolang beide partijen samenwerken, maar voor een potentiële koper zijn ze moeilijk over te nemen. De kopende partij is erbij gebaat om zoveel mogelijk bestaande relaties te behouden en wil dus ook op de hoogte zijn van alle afspraken die zijn gemaakt.

4. Optimaliseer het werkkapitaal

Een koper eist dat er door de verkoper een optimaal werkkapitaal wordt achtergelaten. Maar wat is optimaal? Veel ondernemers bouwen grote voorraden op omdat het prettig werkt. Maar als dat ook kan met minder voorraad, houd je meer liquide middelen over die je kunt optellen bij de overnamesom. Maak daarom goede afspraken over voorraad-, debiteuren- en crediteurenbeheer. Want hoe lager het werkkapitaal hoe meer cash wordt uitgekeerd.

5. Optimaliseer de balans en winst en verliesrekening

Als er sprake is van een overname worden de cijfers uitgebreid geanalyseerd. De balans, winst- en verliesrekeningen zijn hier een voorbeeld van. Kijk kritisch naar de posten die hierop staan en vraag jezelf af of ze noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering. Misschien hebben ze (deels) een privékarakter of hebben kosten eigenlijk betrekking op een andere entiteit die niet wordt verkocht. Als ondernemer ben je vaak geneigd om de winst te drukken en zo min mogelijk belasting te betalen. Maar wanneer je wil verkopen is een zo hoog mogelijk resultaat van belang.

6. Stuur op waardeverhogende factoren (value drivers)

Steeds vaker wordt een bedrijf gestart of gekocht om het binnen een aantal jaar tegen een mooie prijs te kunnen verkopen. Het loont dus om tijdens het ondernemen te sturen op waardeverhogende factoren. Als je hier tijdig mee start, vergroot je je kans op een hogere opbrengst. Wat jouw waardeverhogende factoren zijn, hangt af van je onderneming en de externe omgeving ervan. Een analyse kan veel inzicht geven.

Bovenstaande tips geven aan dat het verkoopklaar maken van je bedrijf onderdeel is van ondernemen. Dit heeft namelijk veel invloed op de waarde van je bedrijf. Zie je potentiële koper als je grootste klant ooit want er is geen serieuzer verkoopproces dan deze. Dat is een goede en tijdige voorbereiding wel waard 😉

Finc Corporate Finance helpt je graag met het verkoopklaar maken van je onderneming. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Dennis Ligthart | Finc Corporate Finance

Dennis Ligthart
dennis@finccorporatefinance.nl
06-53742753

Edward Gaakeer | Finc Corporate Finance

Edward Gaakeer
edward@finccorporatefinance.nl 
06-53390499