Bedrijf kopen

Bedrijfsfusie om krachten te bundelen

De meeste ondernemers zijn druk met de groei van hun onderneming en hebben nog nooit stilgestaan bij een eventuele bedrijfsfusie. Toch zijn er jaarlijks aardig wat bedrijven die hier wel voor kiezen en door middel van een fusie samensmelten. Je kunt er als kleinere onderneming voor kiezen om te fuseren met een ander bedrijf om zo de krachten te bundelen. Bij Finc Accountants adviseren we ondernemers over de aanpak van een bedrijfsfusie en de standaardvoorwaarden van een bedrijfsfusie. Een fusie is vaak een manier om goedkoper in te kopen, overheadkosten te verlagen of om, voor zover dat is toegestaan, een plaatselijke monopolistische positie te veroveren. Veel hangt samen met de grootte van de te fuseren ondernemingen en meestal spelen er ook nog andere specifieke omstandigheden mee.

Meer informatie over Bedrijfsfusie? Neem contact op!

Stappenplan voor een bedrijfsfusie

Om een fusie goed aan te pakken, hanteren we bij Finc Accountants een stappenplan voor een bedrijfsfusie:

  • Stap 1: Het bij elkaar komen van de transactiepartijen. Om ervoor te zorgen dat aan de juiste voorwaarden wordt voldaan, vormen we overnameteams, bestaande uit advocaten, accountants en fiscalisten.
  • Stap 2: Ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst en stand-still agreement. Dit om te voorkomen dat er al zaken naar buiten worden gebracht die de fusie zouden kunnen verstoren. In de stand-still agreement wordt vastgelegd dat het partijen verboden is aandelen in een van de betrokken partijen tijdens het proces te verkopen.
  • Stap 3: Ondertekening van een intentieverklaring. Een korte overeenkomst met principeafspraken en opschortende voorwaarden.
  • Stap 4: Due dilligence. Het fiscale, juridisch en economische onderzoek. Er wordt onderzocht of er geen onverwachte zaken zoals verborgen schulden of vervuilde grond te verschijn kunnen komen.
  • Stap 5: Onderhandelingen over het fusiecontract. Welke prijs moet er betaald worden of hoe worden de aandelen verdeeld? Ook garanties en vrijwaringen worden in deze stap overeengekomen.
  • Stap 6: Closing date. Iedere pagina van de overeenkomst wordt getekend, daarna is de bedrijfsfusie een feit.

Standaardvoorwaarden voor een bedrijfsfusie

Tijdens de onderhandelingen geldt zowel een onderzoekplicht als een mededelingsplicht. Dat valt onder de standaardvoorwaarden van een bedrijfsfusie. Afbreken van de onderhandelingen kan namelijk aansprakelijkheid en zelfs een schadevergoeding tot gevolg hebben. Zoals je merkt, is een bedrijfsfusie een complex proces. De adviseurs van Finc hebben ervaring en aan de hand van het stappenplan voor een bedrijfsfusie, helpen ze je bij het behalen van een geslaagd resultaat.

Duidelijke voorwaarden stellen

Of een bedrijfsfusie goed gaat uitpakken is altijd lastig te voorspellen. Daarom is het belangrijk om je goed te informeren om teleurstelling te voorkomen. Het opstellen van duidelijke standaardvoorwaarden zijn voor een bedrijfsfusie dan ook een onmisbaar onderdeel. Er zijn verschillende fusievormen: door de overdracht van aandelen, de verkoop van activa en passiva of door de samensmelting van twee bedrijven in een nieuwe onderneming. Iedere vorm heeft weer zijn eigen juridische en fiscale regels. Voor een bedrijfsfusie gelden er namelijk speciale belastingregels die vrij gecompliceerd zijn. Schakel Finc Accountants in zodat je na een geslaagde overname bijdraagt aan je succes.