Jouw uitdagingen

Kan ik met de werkkostenregeling voor het einde van het jaar nog een bonus laten uitkeren?

Via de werkkostenregeling kun je als DGA je werknemers en jezelf nog een bonus uitkeren voor het einde van het jaar.

De werkkostenregeling maakt het mogelijk om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen uit te keren aan je werknemers en aan jezelf als DGA. Je kan ook jezelf een bonus uitkeren, omdat je als DGA door de belastingdienst wordt beschouwt als een gewone werknemer.

Vrije ruimte
De hoogte van de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen is afhankelijk van de vrije ruimte. Met ingang van 1 januari 2020 is de vrije ruimte 1,7% van de fiscale loonsom van je B.V. tot en met €400.000. Over het meerdere van jouw fiscale loon is de vrije ruimte 1,2%. Dit houdt in dat bij een fiscale loonsom van € 300.000 je € 5.100 onbelast beschikbaar kan stellen.

Als tegemoetkoming in deze tijden van de coronacrisis, is alleen voor dit jaar de vrije ruimte verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom.

Onbelaste vergoedingen en verstrekkingen
Je kunt diverse vergoedingen en verstrekkingen onbelast onder brengen in de vrije ruimte. Hierbij kun je denken aan een:
• Kerstpakket;
• Hogere kilometervergoeding dan de gerichte vrijstelling van € 0,19 per kilometer;
• Bonusuitkering aan werknemers, maar ook aan jezelf als DGA;
• Bedrijfsfiets;
• Geschenk;
• Diensttijd- of jubileumuitkering;

Bonus voor de DGA
Omdat je als DGA een werknemer bent van de B.V. mag je ook aan jezelf onbelast zaken laten vergoeden en vertrekken. Heb je dit jaar dus nog niet alle vrije ruimte besteed, dan kan dat een reden zijn om jezelf als DGA een onbelaste bonus te vertrekken.

Gebruikelijkheidstoets
De gebruikelijkheidstoets houdt in dat vergoedingen of verstrekkingen alleen in de vrije ruimte mogen worden onder gebracht, als de hoogte hiervan tot 30% afwijkt van hetgeen dat “normaal” is binnen de branche. Alles wat boven de 30% uitkomt is belast loon voor de werknemer.
De Belastingdienst beschouwt vergoedingen en verstrekkingen van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar in ieder geval als gebruikelijk. De afwijking van 30% van de gebruikelijkheidstoets geldt dus niet voor dit bedrag.

Eindejaarstip
Ga dus na hoeveel vrije ruimte je nog over hebt om te benutten, zodat je voor het einde van het jaar je werknemers en/of jezelf nog een onbelaste bonus kan geven. Houd wel de grens van € 2.400 per jaar per werknemer in de gaten.

Werkkostenregeling en de NOW
Heb jij een NOW- regeling op werkmaatschappij niveau en bij aanvragen van een NOW- regeling met een verplichte accountantsverklaring zijn extra voorwaarden gesteld. Zo is het niet toegestaan om aan de directie bonussen of een winstdeling uit te keren. Mocht je dus overwegen een bonus uit de vrije ruimte aan jezelf uit te keren, dan loop je het risico dat de NOW-subsidie verloren gaat. Wij raden je dit dan ook zeker af.

Heb jij hierover nog vragen? Neem dan gerust contact op met Quincy Mangar.

 

Jouw specialist

Quincy Mangar
0416 67 51 50
quincy@fincaccountants.nl